BioFET competence

De algemene doelstelling van het beschikbaar maken van de BioFET is wereldwijd integreren, versterken en valoriseren van de klinische benutting van meetinstrumenten die bijdragen tot het beter onderbouwen van klinische beslissingen en therapeutische interventies waardoor ook kwantitatieve behandeldoelen kunnen worden bereikt ter verbetering van de participatie door de patiënt in zijn leefomgeving. 

Het gebruik van de BioFET moet er toe leiden dat er een meerwaarde wordt verkregen t.b.v.:

  • Klinisch: implementatie van bevindingen in de klinische zorg.
  • Onderzoek: het stimuleren van klinisch onderzoek.
  • Onderwijs: het betrekken van data in het klinisch onderwijs.
  • Beleid: het beschikbaar hebben van meetdata t.b.v. informatie en kennisverrijking waardoor Best Practise en Evidence Based handelen verder benut  kunnen worden binnen het domein.

BioFET introductie
BioFET gebruikers
BioFET methode
Technische gegevens