BioFET introductie

De BioFET Dynamometer is een uiterst nauwkeurig meetinstrument die de therapeut helpt kwantitatieve informatie te verkrijgen bij de diagnose, beoordeling , prognose en behandeling van neuromusculaire en musculoskeletale aandoeningen van een patiënt.

Het instrument werkt op batterijen met een lange levensduur (+/- 400 uur), voelt ligt aan en heeft een ovale ergonomische vormgeving die makkelijk in de palm van de hand ligt. Spierkrachtwaarden met een minimaal bereik van bijvoorbeeld 0,1 Newton tot maximaal 130 kilo kunnen worden gemeten en weergegeven in eenheden Ponden, Kilo´s en Newton ´s in stappen van 0.1 per meeteenheid. Het display kan makkelijk tussen duim en wijsvinger worden afgelezen waarbij men wisselend de uitlezing van piekkracht als de duur van de meting kan aflezen. De BioFET is de meest technologisch geavanceerde, ergonomisch ontworpen en kosteneffectieve handheld spierkrachtmeter die er nu op de markt verkrijgbaar is. De therapeut kan de BioFET spierkrachtmeter gewoon bij zich dragen en op iedere gewenste werkplek gebruiken.

Modern Ontwerp en geavanceerde technologie
In opdracht van MusTec , Muscle Dynamic Technology bv. is de BioFET spierkrachtmeter ontworpen. Door de jaren lange ervaring in Nederland met zijn bekende maar verouderde voorganger, de MicroFET, heeft een team van deskundigen deze BioFET van tekentafel tot eind product ontworpen.

De bedoeling was een dynamometer te ontwerpen gebruik makend van de nieuwste technologische ontwikkelingen en rekening houdend met de ervaring vanuit de praktijk, het praktische gebruik voor de behandelaar te kunnen verbeteren. Daarbij was het ook net zo belangrijk de BioFET dusdanig te ontwerpen dat de bestaande onderzoek literatuur ook op de nieuwe BioFET van toepassing zou zijn door o.a. dezelfde meetprincipes toe te kunnen passen.

De geavanceerde loadcel van de BioFET (Force, Evaluation & Testing) registreert zeer nauwkeurig de kracht die op één van de transducer´s (opzetstukken) wordt uitgeoefend en geeft deze weer via een technologisch state-of-the-art digitaal meetsysteem op een voor de behandelaar direct af te lezen display. De behandelaar kan het instrument instellen in Newton, Ponden of Kilo´s die in zeer kleine stappen van 0,1 meeteenheden direct op het display tussen duim en wijsvinger afgelezen kunnen worden zonder bijvoorbeeld het apparaat om te hoeven keren. Een meting geeft de isometrische piekkracht weer als ook de tijdsduur in seconden om tot de maximale piekkracht te komen.

De BioFET Dynamometer wordt onder andere geleverd met drie verschillende opzetstukken. Een basis opzetstuk met een rond vlak en een groot gekromd opzetstuk teneinde het beste contact met het aangrijppunt op de huid te garanderen. Voor met meten van Trigger points (algometrie) is er tevens een opzetstuk om pijnpunten (trigger points) van de spier gedurende de behandeling te kunnen kwantificeren.

De standaard spierkrachtmeter voor in de praktijk.
Iedere fysiotherapeut interpreteert dagelijks bewust of onbewust tijdens een behandeling de spierkracht van de patiënt. Omdat er veel aandoeningen zijn waar spierkracht een rol speelt is het kunnen kwantificeren van de kracht van een spier of spiergroep van wezenlijk belang. Zonder spierkracht geen beweging. Door te meten kun je beter weten!

Het objectiveren van spierkracht is dan ook van waarde om inzicht te krijgen of een therapeutische interventie helpt om de spierkracht te vergroten met als doel de patiënt beter een beweging uit te laten voeren en vol te houden. Ook het meten van spierkracht om te bepalen of een aandoening progressief is, dan wel of er verbetering is kan leiden tot een motivatie voor zowel patiënt als therapeut in het beëindigen, voortzetten of wijzigen van de interventie van bijvoorbeeld Spierdystrofie.

Kortom, het objectief vaststellen van spierkracht is een onderdeel van het uitvoeren van een handeling door een fysiotherapeut op zo’n wijze dat de uitvoering gebaseerd is op de best beschikbare informatie betreffende doelmatigheid en doeltreffendheid.

De BioFET spierkrachtmeter is hiervoor het beoordelingsinstrument dat helpt bij het methodisch werken en registreren. Bovendien biedt objectieve data aanvullende waarde als toevoeging in een patiëntendossier, aan de behandelaar, verwijzend arts en/of verzekeraar die beroepsmatig handelen ook economisch zouden willen toetsen.

De “FET” van BioFET staat voor Force, Evaluation & Testing en wordt door het merendeel van de gebruikers als een “stand alone” apparaat gebruikt, daar is de BioFET ook uiterst geschikt voor omdat het daar voor is ontworpen.

Echter, om de behandelaar of onderzoeker over meer informatie te kunnen laten beschikken is de BioFET uitgerust met een ingebouwde Bluetooth 4.0 wireless connectie die het in staat stelt draadloos en in real time met een PC of Mac te kunnen communiceren. In nauwe samenwerking met onderzoekers, clinici, therapeuten en technici is de BioFET software ontwikkeld en staat de content onder supervisie van een Europese universiteit waardoor de content en kwaliteit van de software getoetst wordt op klinische relevantie. Zie het hoofdstuk “BioFET Software” voor meer informatie.

BioFET gebruikers
BioFET competence
BioFET methode
Technische gegevens