BioFET methode

De BioFET is een Hand Held Dynamometer (HHD) en meet de Isometrische spierkracht.

De methode is dat de behandelaar de BioFET in de hand houd en deze tegen een anatomische punt houdt (lastarm) en kracht uitoefent in de tegengestelde beweegrichting.

De patiënt probeert de BioFET actief stil op zijn plaats te houden. Wanneer de fysiotherapeut door de kracht van de patiënt heen breekt dan is de maximale kracht bereikt voor de te testen spier- of spiergroep en stopt de BioFET met meten. (Brake test).

De waarde die dan wordt weergegeven op de BioFET is de isometrische spierkracht waarden in de vooraf ingestelde meeteenheden zoals bijvoorbeeld Newtons, Ponden of Kilo’s. In de literatuur worden isometrische meetwaarden het meest beschreven in Newtons.

De andere meet vorm is het meten van de spierkracht door middel van een ‘Make’ test.

De BioFET wordt vast door de behandelaar stevig vast gehouden en de patiënt neemt een houding aan die het mogelijk maakt een specifieke spiergroep te meten.

De kracht wordt nu uitgeoefend door de patiënt op de BioFET en de patiënt stopt met kracht leveren wanneer de maximale kracht is geleverd. De therapeut let op compensatoire beweging van de patiënt zodat de juiste te meten spiergroep ook specifiek wordt gemeten.

Ook wordt de meet tijd ( in seconden) meegenomen, omdat tijd een indicatie is dat gerelateerd kan worden aan coördinatie. De factor tijd is een indicatie van hoe snel de patiënt instaat is te komen tot een maximale isometrische spierkracht en hoe lang hij in staat is deze vast te houden. Deze tijdsduur van de meting wordt weergegeven op het display van de BioFET.+

BioFET introductie
BioFET gebruikers
BioFET competence
Technische gegevens